Program Operacyjny Inteligentny Rozwój: Badania na rynek

 

Tytuł projektu: Wdrożenie produkcji saun z izolacją termiczną z korka ekspandowanego

 

Beneficjent: AS PRODUKT Sebastian Pasturek

 

Cel projektu: Przedmiotem projektu jest budowa budynku produkcyjno-magazynowego oraz zakup maszyn, urządzeń i
oprogramowania dla celów wdrożenia przez AS Produkt  wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej.

 

Wartość ogółem: 8 592 780,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 6 986 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 3 842 300,00 PLN
 

Planowane efekty: Realizacja projektu oznaczać będzie utworzenie przez firmę nowego zakładu i umożliwi wdrożenie produkcji saun z izolacją termiczną z korka ekspandowanego, stanowiących innowację produktową.